510 % økning i antall brukere og omsetningsrekord

Sirken har fått hjelp med å øke salg og synlighet gjennom effektiv annonsering og digital strategi.
Kunde
Sirken
Dato
July 2023
Tjenester
Full Markedføringspakke

Prosessen

Bakgrunn

Sirken tar overskuddsmateriell fra byggebransjen og gjør det tilgjengelig for forbrukere. Istedenfor at disse varene kastes, gir Sirken privatpersoner muligheten til å kjøpe dem til en rimelig pris. De plasserer containere ved siden av ulike byggeprosjekter, og kundene kan enkelt finne informasjon om hvilke varer som befinner seg i hver container på sirken.no og gjøre et kjøp ved hjelp av et "klikk og hent" -prinsipp.

Konseptet bidrar til å redusere avfallsmengden i byggebransjen og fremmer en mer bærekraftig tilnærming til materialbruk.

Mål

Sirken har som mål å øke salget av ombruksmateriell og utvide kundebasen for å oppnå bærekraftig vekst på sikt. For å oppnå dette la de vekt på å etablere en digital infrastruktur som tillot sporbarhet og aktivitetsanalyse. Dette for å kunne spore salgstransaksjoner, analysere brukeratferd og evaluere markedsføringsresultater.

Utfordring

For å oppnå dette identifiserte vi flere utfordringer:

1. Øke antall registrerte brukere

2. Øke trafikken til nettstedet

3. Konvertere trafikk til brukere, og brukere til kunder

4. Måle effekt av markedsføringstiltak

5. Dekke alle stegene i salgstrakten

Løsninger

Vi bisto med følgende tiltak:

 • Vi opprettet flere ulike annonseringskampanjer som hadde formål å øke synligheten, engasjere, selge og å drive riktig trafikk til nettsiden.
 • Vi opprettet dedikerte landingssider som var optimalisert for å veilede besøkende til å bli registrerte brukere. Disse sidene samsvarte med annonsene og hadde kun et enkelt mål om å oppfordre til å registrere seg som bruker.
 • Vi implementerte effektive pop-up-vinduer på nettstedet for å fange oppmerksomheten til besøkende og oppfordre dem til å registrere seg som brukere.
 • Vi implementerte en strategisk e-postmarkedsføringsstrategi for å konvertere potensielle kunder til kjøpere.
 • Vi implementerte sporings- og analyseverktøy for å få innsikt i effektiviteten av ulike markedsføringstiltak og nettstedets ytelse. Dette har gitt verdifull informasjon til Sirken.no om hva som fungerte og hva som ikke gjorde det, og gjorde det mulig å tilpasse strategier og ta mer informerte beslutninger.
 • Vi har også fokusert på å dekke alle stegene i salgstrakten, fra å skape bevissthet og interesse for ombruksmateriell, til å engasjere brukerne, få dem til å registrere seg og til slutt ta en kjøpsbeslutning. Vår helhetlige tilnærming sikrer en positiv opplevelse på alle trinnene i salgsprosessen

Resultat

 • Trafikk til nettsiden har økt med 120%
 • Antall registrerte brukere økte med 510%.
 • E-postmarkedsføring har bidratt med en andel på 17% av salget.
 • Nyhetsbrev: Klikkrate på 10- 15%, Åpningsrate på 60%.
 • Sirken har også den siste måneden nådd omsetningsrekord .
 • Sporings- og analyseverktøyene har gitt verdifull innsikt. Det har lagt føringer og bedre beslutningsgrunnlag.

Ta kontakt for et gratis strategimøte.

Update cookies preferences